Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

2.ročník

Čo sa učíme v 2.ročníku
 • Pomenovať časti počítača a Vedieť načo slúžia jeho jednotlivé časti
 • Poznáť a rešpektovať pravidlá vhodného správania pri počítači.
 • Vedieť čo je notebook.
 • Pomenovať ďalšie zariadenia, ktoré možno pripojiť k počítaču.
 • Minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho
 • V detskom textovom editore písať texty, používať medzerník, SCHIFT a vedieť opraviť text.
 • Meniť veľkosť a tvar písma, pracovať s farbou písma.
 • Pracovať s numerickou časťou klavesnice.
 • V grafickom programe používať nástroj Pečiatka, kresliť, vyfarbovať, presúvať a zoraďovať.
 • Tvoriť vlastné kresby.
 • Pracovať s multimédiami - hra so zvukmi.
 • Kategorizovať veci a objekty podľa určitých vlastností.
 •  Dokázať vo webovom prehliadači postupne prechádzať viac odkazov.
 • Poznať význam slova „surfovanie“ – prezeranie webových stránok.
 • Vedieť napísať v správnom tvare adresu webovej stránky.
 • Poznať základné zásady bezpečnosti na internete.
 • Chápať pravidlá a obmedzenia, hľadanie riešenia.
 • Vedieť čarovať scénu v programe Baltík 3.
 • Pracuvať podľa návodov, chápe návod, postup.
 
TOPlist