Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

3.ročník

Čo sa učíme v 3.ročníku
 • Opisovať a pochopiť mechanizmy informačných a komunikačných technológií ako vstupné a výstupné zariadenia, rôzne programy.
 • Prácovať s priečinkami.
 • Osvojiť si základné zručnosti v práci s textovým editorom
 • Získať zručnosť pracovať s myšou, klávesnicou.
 • Získať potrebu dokončiť začatú prácu.
 • Vytvoriť si primeraný vzťah k počítaču ako prostriedku pre prácu.
 • Kresliť v rôznych programoch
 • Vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore. Nastaviť rýchlosť prehrávania animácie.
 • Zapnúť a vypnúť fotoaparát, odfotiť nejaký objekt.
 • Dokázať dokresľovať fotografie v grafickom editore, dopĺňať do fotografií text, dotvárať ho pomocou pečiatok fotografie.
 • Vedieť nahrávať zvuky pomocou mikrofónu a vhodného programu a ukladať ich do počítača.
 • Priradiť veci do kategórií
 • Riešiť problémy počítačom.
 • V detskom programe Baltík 3 – programovať v režime: Začiatočník.
 • Orientovať v jednoduchých stránkach na internete, vie sa po nich pohybovať, využívať ďalšie linky.
 • Dokázať si samostatne spustiť hru z internetu, správe písať internetovú adresu webovej stránky.
 • Pridať stránku medzi Obľúbené.
 • Poznať internetové časopisy, vie hlasovať v ankete a vedieť čo je domovská stránka.
 • Samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete.
 • Poznať nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov a vedieť sa bezpečne správať na internete.
 • Dokázať sa zaregistrovať na detskom portáli, vytvoriť bezpečné heslo.
 • Rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné od nevhodných, poznať pravidlá písania na internete, pochopiť autorské práva.
 • Pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, doplniť postupnosť čísel a označiť pomocou čísel postupnosť krokov.
 • Samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete a poznať nebezpečenstvo zverejňovania vlastných údajov.
 • Bezpečne správať na internete.
TOPlist