Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

informácie okolo nás

            Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na
spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri
riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT.                             
                                                                                                                                           
Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby
1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
2. získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
3. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
4. pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a obrázkov),
5. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.
                                                                         
1.ročník
  • Grafický editor - SKICÁR:
           Kreslenie a vyfarbovanie
            Geometrické tvary
            Skladanie obrázkov
            Ťahanie tvarov
            Vlastné kresby
            Vianočná pohľadnica
  • Textový editor Word:
            Písanie textu
            Zarovnávanie textu
            Typ písma
            Veľkosť písma
            Práca s textom
            Vkladanie obrázku
            Vkladanie obrázku do textu

2.ročník
  • Textový editor Word:
            Formátovanie textu 
             Vkladanie obrázkov
            Kopírovanie
  • Vlastný súbor - vytvorenie v školskom počítači
  • PowerPoint: Jednoduchá prezentácia
  • Grafické editory: SKICÁR a RNA
TOPlist