Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

informačná spoločnosť

                            Informačná spoločnosť
 
Tento okruh sa zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík.
 
Žiaci by mali
1. sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote
2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám
3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú
 
1.ročník
  • voľný čas a IKT - Detský kútik 2; Alík - šlabikár, Alík - matematika
2.ročník
TOPlist