Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

komunikácia prostredníctvom IKT

                        Komunikácia prostredníctvom IKT 
 
venuje sa využitiu nástrojov internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií.
úlohy:
1.  naučiť pracovať s elektronickou poštou,
2. pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
3. uvedomovať si bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
4. pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového slova
5. zvládnuť výber potrebných informácií
                                                                       
 
V každom ročníku venujeme aspoň 1 hodinu bezpečnosti na internete pomocou webovej stránky: www.ovce.sk 
1.ročník
  • Komunikovať prostredníctvom internetu - vyhľadávanie informácií na internete za pomoci učiteľa
  • Princíp Internetu
  • Základná orientácia v Internete
  • Vedieť bezpečne sa správať v mailovej komunikácii - posielanie SMS, základy mailovania
2.ročník
TOPlist