Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

postupy riešenia problémov

 
                  Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie          
  • Žiaci zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT.
  • Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie - BALTÍK 3.
  • Získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT.
  • Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov.
  • Naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
 BALTÍK 3                                     
Baltík je detské programovacie prostredie.
Program má 3 režimy práce:
1. Skladať scénu - 1.ročník
Režim skladať scénu umožňuje vytvárať scény – obrazovky, ktoré sa skladajú z bitmapových obrázkov – grafických predmetov, ktoré sú uložené v bankách predmetov. V každej banke môže byť 150 obrázkov. Po inštalácii je pripravených 13 vzorových bánk obrázkov s predmetmi ako stena, okno, strecha, dvere, strom, auto, kvet, zvieratká, postavy, .... Ďalšie obrázky a banky obrázkov si môže dopĺňať užívateľ. K dispozícii môže byť až 100 bánk po 150 obrázkov. Vytváranie scén je intuitívne a veľmi jednoduché. Obrázky sa vyberajú z príslušnej banky myšou a ukladajú sa do pripravovanej scény. Vytvorené scény možno ukladať do súborov na disk a použiť ich v ďalších častiach programu.  
 
 
 
2. Čarovať scénu - 2.ročník        
Režim čarovať scénu umožňuje vytvárať scény tak, že Baltíka posúvame pomocou troch ikoniek a štvrtou vyberáme predmety, ktoré má na aktuálnej pozícii vyčarovať.
 
 
3. Programovať (Začiatočník a Pokročilý) - 3.- 4.ročník
Režim programovať obsahuje v hornej časti ikonografické ovládacie menu. Umožňuje vytvárať programy ukladaním ikoniek s príkazmi do postupnosti za sebou tak, ako sa majú v programe vykonať. Režim pre začiatočníkov obsahuje príkazy, ktoré sú súčasťou Baltíka 2. Režim pre pokročilých obsahuje mnoho ďalších ikoniek s príkazmi (napr. spracovanie reťazcov, vetvenie programu, cykly, práca so súbormi, goniometrické funkcie, ovládanie klávesnice a myši, práca s hudobným CD, logické operácie, animácie, ...). Všetky hlavné ikony sú prehľadne popísané v audiovizuálnom sprievodcovi. Navyše sú tu ďalšie tri ikony, ktorými sa ovládajú pomocníci, konštanty a premenné a tabuľka. Každá z týchto skupín obsahuje mnoho ikonografických príkazov.
Tabuľka umožňuje napríklad:
- prácu s oblasťami,
- spúšťať externé programy a asociované súbory vo Windows,
- spúšťať multimédiá (midi, wavy a avi),
- nahrávať zvuk a ukladať ho do súboru,
- pracovať s obrázkami.
Spúšťanie programov je intuitívne – kliknutím tlačidla start so zelenou šípkou. Popis možností tejto častí programu by bol pomerne obsiahly, preto odporúčam pozrieť kontextový help programu.
                       
TOPlist