Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

práve sa učíme

september 2010

Čo už vieme:
1.ročník
 • rozdelili sme sa na 2 skupiny (p.uč. Fugová a p.uč. Kamasová)
 • Oboznámili sme sa s pravidlami správania sa v počítačovej učebni
 • Vieme pomenovať základné časti počítača

2.ročník

 • Zopakovali sme si pravidlá správania sa v počítačovej učebni
 • Zopakovali sme si učivo o častiach počítača
 • Už vieme ako sa starať o počítač
3.ročník
 • Vieme a rešpektujeme pravidlá správania na v počítačovej učebni
 • dokážeme vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač
 • smeschopní samostatne zapnúť a vypnúť počítač
 • vieme pomenovať prídavné zariadenia,
 • poznáme zásady správneho sedenia pri počítači a psychohygienu práce s ním
 
TOPlist