Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

princípy fungovania IKT


        Princípy fungovania IKT          
 
Tento okruh sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a komunikačných technológií.
Žiaci by sa mali zoznámiť:
1. s možnosťami vstupných a výstupných zariadení
2. rôznych oblastí určenia softvéru
3. so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami
4. s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu
 
1.ročník
  • Zoznámenie sa s PC - časti počítača, základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica
  • Zapínanie a vypínanie počítača -funkcie klávesov
  • Pracovná plocha okno - vytvorenie svojho priečinka, uloženie informácií do priečinka, meno súboru

 2.ročník
  • Hardvér
  • Softvér
  • Moderné IKT - práca s digitálnym fotoaparátom - ovládanie digitálneho fotoaparátu, presun fotografií z fotoaparátu do počítača
  • CD, DVD, USB - čítanie z CD, čítanie na USB kľúč
 
TOPlist